6937 744 055

Υπηρεσίες

Πώς δουλεύω

Η ψυχοθεραπευτική μου προσέγγιση είναι συνδυαστική. Πιστεύω πως στην πράξη οι τρεις μεγάλες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις συμπληρώνουν η μία την άλλη και έχουν καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα όταν συνδυαστούν.

Ασφάλεια / Εμπιστευτικότητα

Θα είμαι ασφαλής; Υπάρχει εμπιστευτικότητα;

Οικονομικό κόστος

Αναγνωρίζω τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που πλέον ζούμε οι περισσότεροι στην Ελλάδα. Για αυτό και το κόστος των υπηρεσιών που προσφέρω είναι ιδιαίτερα χαμηλό, ώστε να είναι προσιτές σε όσο το δυνατόν πιο πολλούς.

Είδη βοήθειας

Μπορώ να βοηθήσω για θέματα όπως: